PSP Engineering a.s., společnost s více jak šedesátiletou tradicí, významný dodavatel kompletních procesních systémů a zařízení pro výrobu stavebních hmot a úpravu nerostných surovin dodávaných zejména pro cementárny, vápenky, drtírny, štěrkovny a pískovny a další průmyslová odvětví využívající naše technologie a zařízení.

Přinášíme zainteresovaným stranám, především naším zákazníkům, dlouhodobou technologickou a provozní jistotu s odbornou podporou v celém životním cyklu realizovaného díla.

PSP Engineering a.s. v rámci své strategie řízení kvality vychází z níže uvedených zásad politiky kvality:

  • dodávat zákazníkům technologie a výrobky, které v kvalitě plně odpovídají jejich požadavkům
  • provádět veškerá dostupná opatření, která účinně zamezí vzniku reklamací nebo stížností zákazníků a splní jejich oprávněná očekávání
  • používat nové progresivní technologie vycházející z nových požadavků trhu, a tím zvyšovat schopnost firmy plnit budoucí požadavky zákazníků
  • uspokojit relevantní požadavky zainteresovaných stran, zejména zákazníků v rámci našich činností
  • získávat nové zákazníky a udržet si stávající zákazníky zvyšováním úrovně poskytovaných komplexních služeb
  • zvyšovat povědomost o úrovni provedení a kvalitě výrobků společnosti
  • přenášet do kvality výrobků dlouholeté zkušenosti
  • neustále zlepšovat a zvyšovat efektivitu procesů řízení kvality
  • rozvíjet kvalifikaci, znalosti a dovednosti zaměstnanců s důrazem na výchovu nových odborníků

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společnosti PSP Engineering a.s.

Vedení společnosti poskytne účinnou podporu, informační zajištění a školení svým zaměstnancům v takovém rozsahu, aby byly vytvořeny předpoklady pro úspěšné naplnění této politiky kvality.