Materiál

  • struska a odpady
  • beton a cihly
  • keramika
  • sklo

Drcení

  • skladování a podávání materiálu
  • primární, sekundární, finální stupně drcení a třídění
  • doprava a skladování produktů

Mletí

  • skladování a podávání materiálu
  • mletí a třídění
  • doprava a skladování produktů