Vibrační třídič KDT 2060/3Fe-P2

Vibrační třídiče KDT s kruhovými tvary kmitů se používají na technologické a finální třídění zrnitých nelepivých materiálů, a to v suchých i mokrých technologiích s horší tvarovou charakteristikou zrn.


Vibrační roštnicový podavač PVR 1200x600

Vibrační roštnicové podavače PVR jsou určeny ke kontinuálnímu podávání rubaniny z primárních násypek do drtičů s částečným odtříděním drobné frakce během podávání. Podavače jsou vhodné pro stacionární úpravny kameniva.