Šachtové chladiče

Šachtový chladič nové generace efektivně využívá chladící vzduch k účinné rekuperaci tepla mezi chlazeným materiálem a chladícím vzduchem, který je dále využíván jako spalovací vzduch v rotační peci.

Tok materiálu lze usměrnit vibračními podavači v závislosti na teplotě chlazeného produktu. Vysoká účinnost chlazení umožňuje plynulý chod pecní linky s minimálním přebytkem spalovacího vzduchu, což významně zlepšuje tepelnou bilanci výroby vápna. Účinná rekuperace tepla snižuje provozní náklady na výrobu vápna.

Šachtové chladiče