Mletí dolomitu

PSP Engineering úspěšně dokončila investiční projekt linky mletí dolomitu o výkonu 25 t/hod pro výrobce dusíkatých hnojiv v Maďarsku. Jednalo se o kompletní dodávku technologie včetně stavební části. K hlavnímu zařízení patří vertikální mlýn KTM 1800, dynamický třídič DTIM 2000, příjmová stanice materiálu, dopravníky, elevátory, vážící podavače, filtry a ventilátory. Vstupním materiálem je dolomitový vápenec frakce 0 - 22 mm (max. 60 mm). Výstupní produkt má jemnost max. 1% R0,250 mm, max. 15% R0,100 mm, min. 70% R0,010 mm.


Předemletí surovinové moučky

PSP Engineering uvedla do provozu předemletí surovinové moučky s horizontálním mlýnem PREMILL PM 1400 o výkonu 205 t/hod v cementárně v České republice. Vstupním materiálem je surovinová moučka frakce 0 - 45 mm a o vlhkosti < 3,0%. Výstupní produkt má jemnost max. 10% R 5 mm.


Vertikální mlýn uhelný KTMU 1800

Vertikální mlýny KTMU se používají pro mletí uhlí, petrolkoksu, antracitu a ostatních výbušných paliv. Zařízení odpovídá bezpečnostním a provozním požadavkům, tzn. okamžité uvolnění přetlaku způsobeného explozí materiálu.