Rozsah chemických analýz   

 • silikátová analýza surovin
 • silikátová analýza popela paliv
 • analýza vápna       

Rozsah fyzikálních zkoušek

 • vlhkost, stanovení obsahu vody v palivech                     
 • granulometrické rozbory
 • vzduchové zkoušky
 • laserové zkoušky
 • mechanické zkoušky (pracovní index, otlukovost, index abrazivity, melitelnosti dle VTI a Hardgrove, tvarový index SI, lepivost)

Rozsah technologických měření

 • v provozech provádíme technologická měření s následným vyhodnocením stavu technologických linek
 • provozní měření nově dodaných i stávajících technologií (mlecí linky, drtící linky, pecní linky)
 • výkonové zkoušky
 • vzduchotechnické měření