Základní engineering

 • laboratorní zkoušky surovin - fyzikální a chemický rozbor
 • popis a výpočet technologického procesu, zpracování technologických schémat, materiálového toku surovin a médií, dispoziční rozmístění zařízení
 • zpracování generelu závodu
 • technická specifikace strojů a zařízení
 • předběžné podklady pro zpracování stavebního projektu a projektu elektro
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení
 • zpracování časového harmonogramu průběhu realizace výstavby

Detailní engineering

 • zpracování kompletní realizační projektové dokumentace - strojně technologická dokumentace, rozvody médií, elektro, měření, regulace a vizualizace
 • zpracování dokumentace elektrické a stavební části
 • statické výpočty ocelových konstrukcí
 • výrobní dokumentace nestandardů - skluzy, plošiny, potrubí, ocelové konstrukce
 • řízení projektu - zajištění a organizace dodávek strojního zařízení, koordinace prací s dodavateli technologického zařízení
 • kontrola jakosti vyráběného zařízení

Realizační engineering

 • expedice a doprava dodávaného zařízení
 • koordinace výstavby, montáže, uvedení zařízení do provozu, provedení garančních zkoušek a proškolení obsluhujícího personálu