Zlepšení technologických procesů

Výsledky technologického auditu jsou využívány pro adresní řešení, které zlepší technologické procesy z pohledu plánovaných investic modernizace a rekonstrukce. Zákazník má možnost porovnat stávající řešení s možností integrace pokročilé technologie a zařízení, které přinese vyšší kapacitu, vyšší kvalitu výrobku, snížení energetických nákladů a zlepšení dopadů na životní prostředí. Technologický audit je zajišťován vysoce kvalifikovaným personálem.

Hlavní charakteristiky:

  • inspekce technologického procesu
  • kontrola vstupních dat technologického procesu
  • nabídka modifikace technologického procesu
  • nabídka modifikace stávajícího zařízení
  • nabídka instalace nového zařízení