Speciální aplikace

Naše stroje lze přizpůsobit adresně požadavkům zákazníka nebo vyrobit zákazníkovi stroj na míru.

Příklady použití v různých oblastech:

 • drcení skla
 • keramický průmysl
 • chemický průmysl
 • recyklace stavebních materiálů
 • drcení vibrobetonu
 • výroba antuky
 • drcení dřeva
 • drcení plastů
 • drcení feroslitin
 • drcení Grafitů (anody)
 • drcení strusky – slévárenské, vysokopecní
 • drcení slévárenských písků
 • drcení produktů práškové metalurgie před finálním tepelným zpracováním
 • drcení asfaltový ker
 • drcení odpadů
Speciální aplikace