Drcení

Jednovzpěrné čelisťové drtiče DCJ

Čelisťové drtiče DCJ jsou určeny k primárnímu drcení všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Konstrukce drtičů DCJ umožňuje vyšší stupeň zdrobnění, lepší tvarovou hodnotu zrn, má nižší…

Více informací

Dvouvzpěrné čelisťové drtiče DCD

Čelisťové drtiče DCD jsou určeny k primárnímu drcení všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Konstrukce drtičů DCD umožňuje tyto stroje provozovat při drcení extrémně tvrdých a abrazivních…

Více informací

Sekundární kuželové drtiče KDC

Sekundární kuželové hydraulické drtiče KDC jsou určeny k drcení tvrdých, abrazivních, nelepivých materiálů o pevnosti v tlaku až 400 MPa (např. křemen, žula nebo čedič). Každá velikost drtiče je dodávána s nepodlitými drticími elementy, které svým tvarem…

Více informací

Terciární kuželové drtiče KDC

Terciární kuželové hydraulické drtiče KDC jsou určeny k drcení tvrdých, abrazivních, nelepivých materiálů o pevnosti v tlaku až 400 MPa (např. křemen, žula nebo čedič). Každá velikost drtiče je dodávána v různých konfiguracích drticích elementů pro pokrytí…

Více informací

Primární odrazové drtiče ODH

Primární odrazové drtiče ODH jsou určeny pro primární drcení středně tvrdých materiálů např. pro jednostupňové drcení cementářské suroviny nebo pro přípravu lomových materiálů k dalším stupňům drcení. Rovněž jsou vhodné k drcení recyklačních materiálů…

Více informací

Sekundární odrazové drtiče ODH

Sekundární drtiče ODH jsou určeny k drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů s nasazením ve druhých stupních drcení s vysokým podílem kubických zrn bez nutnosti použití třetího stupně drcení. Nicméně, drtiče ODH lze používat i ve třetím stupni drcení.

Více informací

Odrazové drtiče pro jemné drcení ODJ

Odrazové drtiče pro jemné drcení ODJ jsou reverzní stroje, které jsou určeny k nasazení ve finálních stupních drcení na středně tvrdé materiály tam, kde se požaduje vysoká jemnost konečného produktu s vysokým podílem kubických zrn.

Více informací

Vertikální odrazové drtiče ODV

Vertikální odrazové drtiče ODV jsou určeny k předrcování finálních frakcí vedoucí ke zvýšení podílu kubických zrn v produktu (systém drcení kámen-kov), popř. pouze pro zvýšení podílu kubických zrn (systém drcení kámen-kámen). Jsou vhodné k nasazení na…

Více informací

Kladivové drtiče KMR

Kladivové drtiče KMR jsou určeny pro jemné a střední drcení měkkých a středně tvrdých nelepivých materiálů např. vápenec, sádrovec, břidlice, pálené vápno, černé a hnědé uhlí a jiné materiály podobných vlastností. Drtiče KMR jsou konstruovány jako reverzní.…

Více informací

Kladivové drtiče s válci KDV

Kladivové drtiče KDV slouží k drcení vlhkých a lepivých materiálů s vysokým obsahem jílu. Jedná se o drcení uhlí, lignitu, zahliněného vápence, surového kaolinu, jílovitého sádrovce, bauxitu, cihlářských a keramických surovin. Drtiče se dle typu dodávají…

Více informací

Odrazové kladivové drtiče OKD

Odrazové kladivové drtiče OKD spojují přednosti odrazových drtičů a kladivových drtičů. Drtiče OKD jsou převážně určeny k jednostupňovému drcení těženého vápence, dolomitu, sádrovce, vápencového slínu a jiných středně tvrdých materiálů a materiálů s obsahem…

Více informací

Válcové drtiče DVU

Válcové drtiče DVU jsou určeny k drcení měkkých materiálů jako je vápno, škvára z elektrárenských kotlů, uhlí, případně pro drcení materiálů v chemickém průmyslu. Drtiče mohou být uzpůsobeny pro zpracování materiálů o teplotách do 150ºC. Drtící prostory…

Více informací

Válcové drtiče DVZ a DVR

Válcové drtiče DVZ a DVR jsou převážně určeny k drcení škváry z elektrárenských nebo teplárenských kotlů. Drtiče jsou instalovány přímo za vynašeč škváry pod kotlem. Konstrukce drtičů může být přizpůsobena pro proces mokrého i suchého drcení škváry. Drtiče…

Více informací

Speciální aplikace

Naše stroje lze přizpůsobit adresně požadavkům zákazníka nebo vyrobit zákazníkovi stroj na míru.

Více informací