Speciální zařízení

Ke speciálnímu zařízení patří další typy podavačů, doplňkové a ostatní zařízení, kompletující technologické linky pro zpracování nerostných surovin, a to s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům zákazníků a projektu.

Dalšími typy podavačů jsou podavače pásové, skříňové, šnekové, turniketové, talířové a vertikální. K doplňkovému zařízení patří šoupátkové, segmentové a tyčové uzávěry a rovněž oddělovací, uzavírací, usměrňovací a regulační klapky. Pro účely předhomogenizace cementářské suroviny slouží zakladače a škrabáky. Ostatní zařízení zahrnuje ocelové konstrukce, zásobníky, sila, násypky a skluzy.

Speciální zařízení