Třídění a doprava

Hrubotřídiče HT

Hrubotřídiče HT jsou robustní třídiče s nuceným kruhovým tvarem kmitů. Používají se na odtřídění primárně podrceného materiálu. Třídící plochy mohou být roštové, plechové, modulové a prstové. Třídič může pracovat samostatně nebo v technologickém celku.…

Více informací

Odhliňovací hrubotřídiče OHT

Vibrační odhliňovací hrubotřídiče OHT jsou robustní třídiče s kruhovým tvarem kmitů. Jsou určeny pro primární třídění vytěženého materiálu, kameniva a odhlinění materiálu před primárním drcením.

Více informací

Třídiče s kruhovým kmitavým pohybem KDT

Vibrační třídiče KDT s kruhovými tvary kmitů se používají na technologické a finální třídění zrnitých nelepivých materiálů, a to v suchých i mokrých technologiích s horší tvarovou charakteristikou zrn. Třídicí plochy mohou být ocelové a PU s postranním…

Více informací

Třídiče s eliptickým kmitavým pohybem EDT

Vibrační třídiče EDT jsou třídiče s jedním nebo více pohony, s eliptickým tvarem kmitů. Mohou být provozovány ve vodorovné poloze. Třídiče EDT se používají na technologické a finální třídění zrnitých nelepivých materiálů pro suché i mokré technologie.…

Více informací

Rezonanční třídiče RT

Rezonanční třídiče RT jsou třídiče vodorovné pracující na rezonančním principu kmitání dvou oscilujících rámů spojených pružinami. RT se používají na technologické a finální třídění zrnitých nelepivých materiálů pro suché i mokré technologie. Třídicí…

Více informací

Vzduchové třídiče PRESEP VTP

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP VTP se používají v oběhových mechanických mlýnicích s kulovými mlýny nebo v samostatných třídících linkách.

Více informací

Vzduchové třídiče PRESEP LTR

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP LTR se používají v oběhových pneumatických mlýnicích v kombinaci s kulovými mlýny.

Více informací

Kaskádové vzduchové třídiče KVT

Kaskádové vzduchové třídiče KVT se převážně používají v předemílacích okruzích mlýnic vybavených válcovým lisem nebo podobným zařízením.

Více informací

Vibrační třídící podavače VTP a podavače VP

Vibrační třídicí podavače VTP a podavače VP jsou určeny k podávání rubaniny do drtičů s možností částečného odtřídění drobné frakce z materiálu během podávání. Podavače VTP a VP lze vybavit frekvenčním měničem umožňujícím plynulou regulaci výkonu. VTP/VP…

Více informací

Vibrační roštnicové podavače PVR

Vibrační roštnicové podavače PVR jsou určeny ke kontinuálnímu podávání rubaniny z primárních násypek do drtičů s částečným odtříděním drobné frakce během podávání. Regulace výkonu se provádí změnou otáček elektromotorů pomocí frekvenčních měničů. Podavače…

Více informací

Žlabové podavače ZP

Žlabové podavače ZP jsou určeny k podávání kusových a zrnitých materiálů. Používají se v úpravnách nerostných surovin k podávání z primárních násypek do hrubotřídičů nebo drtičů. Žlabové podavače tvoří dno vstupních násypek.

Více informací

Článkové podavače CPLP, CPLD, CPLDT

Článkové podavače slouží k rovnoměrnému podávání nebo objemovému dávkování kusových a zrnitých materiálů. Podavače CPLP jsou určeny pro materiály menší zrnitosti - již podrcené. Podavače CPLD a CPLDT jsou používány především pro podávání hrubozrnných…

Více informací

Speciální zařízení

Ke speciálnímu zařízení patří další typy podavačů, doplňkové a ostatní zařízení, kompletující technologické linky pro zpracování nerostných surovin, a to s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům zákazníků a projektu.

Více informací