Kaskádové vzduchové třídiče KVT

Kaskádové vzduchové třídiče KVT se převážně používají v předemílacích okruzích mlýnic vybavených válcovým lisem nebo podobným zařízením.

Hlavní charakteristiky kaskádových vzduchových třídičů KVT

  • žádné pohyblivé části
  • nízké náklady na instalaci
  • nenáročná údržba
  • tlaková ztráta je asi 50% ve srovnání s dynamickými třídiči
  • vhodný pro vysoké výkony využívající zatížení materiálem až 4 kg/m3
  • tříděný materiál lze účinně sušit a chladit
  • vhodné pro abrazivní materiály
  • opotřebitelné součásti jsou efektivně chráněny proti otěru a jsou snadno vyměnitelné
  • deaglomerace kusů