1951 –  2022

71 let novodobých zkušeností s dodávkami zařízení pro úpravu nerostných surovin a výrobu stavebních hmot

Tradice strojírenské výroby v Přerově sahá až do poloviny 19. století.

PSP Engineering spolu s dalšími firmami ve skupině PSP jde po technologické cestě, která začala v roce 1951 založením Přerovských strojíren a dnes pokračuje další průmyslovou evolucí, kterou ovlivňuje svět digitalizace, robotizace a automatizace.