Mletí

Kulové mlýny mechanické

U mechanických kulových mlýnů je vynášení materiálu zajištěno mechanicky přes výpadovou skříň. Materiál je zpravidla dále dopravován do dynamického třídiče, který společně s mlýnem tvoří mechanickou kulovou mlýnici. Tyto mlýnice jsou ideální pro zdrobňování…

Více informací

Kulové mlýny pneumatické

U pneumatických kulových mlýnů je vynášení materiálu zajištěno proudem vzduchu. Materiál je dále unášen do dynamického třídiče, který společně s mlýnem tvoří pneumatickou kulovou mlýnici. Vzhledem k vysokému průtoku procesního vzduchu jsou tyto mlýnice…

Více informací

Kulové mlýny pro mokré mletí

Kulové mlýnice pro mokré mletí se nejčastěji využívají v případech, kdy následující technologie vyžaduje materiál ve formě kalu. Ať už se jedná o úpravu rud pro následnou technologii flotace nebo přípravu vápencového kalu pro mokré odsíření spalin v energetice…

Více informací

Vertikální mlýny KTM

Vertikální mlýny KTM se vyznačují zejména velmi vysokou efektivitou mletí reprezentovanou nízkou specifickou spotřebou elektrické energie. Skládají se z vlastní mlecí komory, kde dochází ke zdrobňování ve vrstvě materiálu mezi mlecí mísou a až čtyřmi…

Více informací

Vertikální mlýny KTMU

Vertikální mlýny KTMU se používají pro mletí uhlí, petrolkoksu, antracitu a ostatních výbušných paliv. Zařízení odpovídá bezpečnostním a provozním požadavkům, tzn. okamžité uvolnění přetlaku způsobeného explozí materiálu. Mlýn uvolní explodovaný materiál…

Více informací

Horizontální mlýny PREMILL

Horizontální mlýn Premill byl vyvinut pro aplikace na pomezí mletí a drcení. Skládá se z hlavního válce a tří hydraulicky přitláčených běhounů. Materiál je zdrobňován ve vrstvě mezi hlavním válcem a běhouny. Premill je ideální odpovědí na požadavek hrubého…

Více informací