Drcení

Jednovzpěrné čelisťové drtiče DCJ

Čelisťové drtiče DCJ jsou určeny k primárnímu drcení všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Konstrukce drtičů DCJ umožňuje vyšší stupeň zdrobnění, lepší tvarovou hodnotu zrn, má nižší…

Více informací

Dvouvzpěrné čelisťové drtiče DCD

Čelisťové drtiče DCD jsou určeny k primárnímu drcení všech druhů kameniva a rud, stavebních materiálů jako je železobeton, stavební suť, cihly a asfaltové kry. Konstrukce drtičů DCD umožňuje tyto stroje provozovat při drcení extrémně tvrdých a abrazivních…

Více informací

Primární odrazové drtiče ODH

Primární odrazové drtiče ODH jsou určeny pro primární drcení středně tvrdých materiálů např. pro jednostupňové drcení cementářské suroviny nebo pro přípravu lomových materiálů k dalším stupňům drcení. Rovněž jsou vhodné k drcení recyklačních materiálů…

Více informací

Sekundární odrazové drtiče ODH

Sekundární drtiče ODH jsou určeny k drcení středně tvrdých až tvrdých materiálů s nasazením ve druhých stupních drcení s vysokým podílem kubických zrn bez nutnosti použití třetího stupně drcení. Nicméně, drtiče ODH lze používat i ve třetím stupni drcení.

Více informací

Odrazové drtiče pro jemné drcení ODJ

Odrazové drtiče pro jemné drcení ODJ jsou reverzní stroje, které jsou určeny k nasazení ve finálních stupních drcení na středně tvrdé materiály tam, kde se požaduje vysoká jemnost konečného produktu s vysokým podílem kubických zrn.

Více informací

Kladivové drtiče KMR

Kladivové drtiče KMR jsou určeny pro jemné a střední drcení měkkých a středně tvrdých nelepivých materiálů např. vápenec, sádrovec, břidlice, pálené vápno, černé a hnědé uhlí a jiné materiály podobných vlastností. Drtiče KMR jsou konstruovány jako reverzní.…

Více informací

Kladivové drtiče s válci KDV

Kladivové drtiče KDV slouží k drcení vlhkých a lepivých materiálů s vysokým obsahem jílu. Jedná se o drcení uhlí, lignitu, zahliněného vápence, surového kaolinu, jílovitého sádrovce, bauxitu, cihlářských a keramických surovin. Drtiče se dle typu dodávají…

Více informací

Válcové drtiče DVU

Válcové drtiče DVU jsou určeny k drcení měkkých materiálů jako je vápno, škvára z elektrárenských kotlů, uhlí, případně pro drcení materiálů v chemickém průmyslu. Drtiče mohou být uzpůsobeny pro zpracování materiálů o teplotách do 150ºC. Drtící prostory…

Více informací

Válcové drtiče DVZ a DVR

Válcové drtiče DVZ a DVR jsou převážně určeny k drcení škváry z elektrárenských nebo teplárenských kotlů. Drtiče jsou instalovány přímo za vynašeč škváry pod kotlem. Konstrukce drtičů může být přizpůsobena pro proces mokrého i suchého drcení škváry. Drtiče…

Více informací

Speciální aplikace

Naše stroje lze přizpůsobit adresně požadavkům zákazníka nebo vyrobit zákazníkovi stroj na míru.

Více informací