Mletí

Kulové mlýny mechanické

U mechanických kulových mlýnů je vynášení materiálu zajištěno mechanicky přes výpadovou skříň. Materiál je zpravidla dále dopravován do dynamického třídiče, který společně s mlýnem tvoří mechanickou kulovou mlýnici. Tyto mlýnice jsou ideální pro zdrobňování…

Více informací

Vertikální mlýny KTM

Vertikální mlýny KTM se vyznačují zejména velmi vysokou efektivitou mletí reprezentovanou nízkou specifickou spotřebou elektrické energie. Skládají se z vlastní mlecí komory, kde dochází ke zdrobňování ve vrstvě materiálu mezi mlecí mísou a až čtyřmi…

Více informací

Horizontální mlýny PREMILL

Horizontální mlýn Premill byl vyvinut pro aplikace na pomezí mletí a drcení. Skládá se z hlavního válce a tří hydraulicky přitláčených běhounů. Materiál je zdrobňován ve vrstvě mezi hlavním válcem a běhouny. Premill je ideální odpovědí na požadavek hrubého…

Více informací