Vertikální mlýny

Vertikální mlýny KTM

Vertikální mlýny KTM se vyznačují zejména velmi vysokou efektivitou mletí reprezentovanou nízkou specifickou spotřebou elektrické energie. Skládají se z vlastní mlecí komory, kde dochází ke zdrobňování ve vrstvě materiálu mezi mlecí mísou a až čtyřmi…

Více informací

Vertikální mlýny KTMU

Vertikální mlýny KTMU se používají pro mletí uhlí, petrolkoksu, antracitu a ostatních výbušných paliv. Zařízení odpovídá bezpečnostním a provozním požadavkům, tzn. okamžité uvolnění přetlaku způsobeného explozí materiálu. Mlýn uvolní explodovaný materiál…

Více informací