Kulové mlýny pneumatické

U pneumatických kulových mlýnů je vynášení materiálu zajištěno proudem vzduchu. Materiál je dále unášen do dynamického třídiče, který společně s mlýnem tvoří pneumatickou kulovou mlýnici. Vzhledem k vysokému průtoku procesního vzduchu jsou tyto mlýnice ideální pro zdrobňování materiálů o relativně vyšší vlhkosti na střední až vysoké jemnosti. Mezi nejobvyklejší aplikace pneumatických kulových mlýnic patří mletí uhlí a jiných materiálů o vyšších vstupních vlhkostech.

Hlavní charakteristiky:

  • možnost mletí velmi vlhkých a výbušných materiálů
  • optimální tvar produktového zrna
  • snadná kontrola procesu
  • vysoký výkon
  • robustní konstrukce
  • velmi nízké náklady na údržbu