Vertikální mlýny KTMU

Vertikální mlýny KTMU se používají pro mletí uhlí, petrolkoksu, antracitu a ostatních výbušných paliv. Zařízení odpovídá bezpečnostním a provozním požadavkům, tzn. okamžité uvolnění přetlaku způsobeného explozí materiálu. Mlýn uvolní explodovaný materiál mimo prostor mlýnice. Oheň je uhašen vodou uvnitř mlýna a/nebo utěsněním všech pružných části proti přístupu okolního vzduchu. Součástí mlýna je integrovaný dynamický vzduchový třídič DTMU.

Hlavní charakteristiky:

  • velmi vysoká efektivita mletí
  • možnost mletí vlhkých a výbušných materiálů
  • možnost mletí na velmi vysoké jemnosti
  • dynamický třídič je součástí mlýna – menší zástavbový prostor
  • snadná kontrola procesu
  • vysoký výkon
  • robustní konstrukce
  • nízké náklady na údržbu

KTMU 1800 - VIDEO