Kulové mlýny pro mokré mletí

Kulové mlýnice pro mokré mletí se nejčastěji využívají v případech, kdy následující technologie vyžaduje materiál ve formě kalu. Ať už se jedná o úpravu rud pro následnou technologii flotace nebo přípravu vápencového kalu pro mokré odsíření spalin v energetice a chemickém průmyslu, kulové mlýnice pro mokré mletí nabízejí snadno kontrolovatelný a vysoce efektivní způsob zdrobnění. Skládají se z kulového mlýna a baterie hydrocyklonů zapojených do okruhu.

Hlavní charakteristiky:

  • vysoká efektivita mletí
  • možnost mletí na velmi vysoké jemnosti
  • optimální tvar produktového zrna
  • snadná kontrola procesu
  • vysoký výkon
  • robustní konstrukce
  • velmi nízké náklady na údržbu