Předehřívače

Předehřívač je šachtový výměník tepla určený k předehřevu a částečné kalcinaci suroviny před jejím výpalem v rotační peci.

Více informací

Kalcinátory

Pro předkalcinaci surovinové moučky je využíváno několik typů kalcinátorů. Jedná se buď o kalcinátory typu „inline“ či kalcinátory s oddělenou kalcinační komorou.

Více informací