Suchý způsob zpracování – použité technologie

  • drcení a třídění na vibračních třídičích
  • mletí v kulových mlýnech, sušení a třídění na vzduchových třídičích
  • skladování a expedice

Mokrý způsob zpracování – použité technologie

  • drcení, rozplavování, praní a odvodňování
  • mokré mletí v kulových a tyčových mlýnech v okruhu s hydrocyklony
  • skladování suspenze