Příprava suroviny

  • drcení, doprava a skladování suroviny

Výpal vápna

  • s využitím šachtových pecí, rotačních pecí, předkalcinátorů, šachtových a bubnových chladičů

Zpracování produktu

  • mletí a hydratizace, skladování, balení a expedice, výroba směsných produktů

Palivo

  • skladování, doprava, drcení a mletí pevných paliv
  • regulační řady pro plynná paliva
  • palivové hospodářství pro kapalná paliva