Palivo

  • skladování, doprava a drcení uhlí
  • mletí uhlí

Odpady

  • doprava a drcení škváry
  • doprava a skladování popílku

Odsiřování

  • vykládka, skladování, doprava a drcení kusového vápence
  • mokré mletí vápence a příprava vápencové suspenze pro mokrou metodu odsiřování
  • mletí vápence pro odsiřování fluidních kotlů a suchou metodu odsiřování