Bubnové sušiče

Bubnové sušiče slouží k sušení zrnitých, nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů, jako je například vápenec, rudy, písek, struska a hlína. Bubnové sušiče se uplatňují v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Sušící médium proudí bubnem sušiče paralelně s materiálem. Dobu, po kterou sušený materiál sušičem prochází, lze regulovat změnou počtu otáček bubnu sušiče. Nejjemnější, brýdami unášené frakce sušeného materiálu, se odlučují v odprašovacím zařízení.

Sušič se skládá z bubnu s kladkovým uložením, vestavby, pohonu, vstupní komory, výstupní komory, výstupního a vstupního těsnění.

 

Bubnové sušiče