Rotační pece

Tradice rotačních pecí sahá do roku 1951. Od této doby bylo dodáno naší společnostní více než 200 rotačních pecí do Ameriky, Evropy, Asie a Afriky pro různá průmyslová odvětví – výroby cementu, vápna, magnezitu, keramzitu, zpracování železné rudy, v papírenském a chemickém průmyslu.

PSP Engineering  dodává rotační pece o třech nebo dvou podporách. Nosné kruhy jednotlivých podpor jsou uloženy na volných podložkách. Na každém ze základů je umístěna dvojice radiálních kladek, které přenášejí zatížení od rotační pece do jejích základů.

Rotační pece jsou poháněny jedno- či dvoupastorkovým pohonem přes ozubený věnec. Axiální pohyb rotační pece je zajištěn prostřednictvím hydraulické axiální kladky. Vstupní i výstupní konec je osazen žáruvzdornými výměnnými segmenty. Proti nežádoucímu přisávání vzduchu do pecní linky jsou oba konce rotační pece osazeny těsněním.

Rotační pece