Předehřívače

Předehřívač je šachtový výměník tepla určený k předehřevu a částečné kalcinaci suroviny před jejím výpalem v rotační peci.

Regulaci množství zpracované suroviny umožňuje vynášecí zařízení ovládané hydraulickým pohonem, které je umístěné v úrovni vstupu spalin do vrstvy materiálu. Výhodou je samostatná regulace toku materiálu v závislosti na výstupní teplotě spalin navazující na ostatní regulační okruhy a nadřazený systém automatické regulace. Při zpracování nadměrně rozpadavé nebo zahliněné suroviny lze použít vzduchová děla jako prevenci proti tvorbě nálepků.

Předehřívače