Kalcinátory

Pro předkalcinaci surovinové moučky je využíváno několik typů kalcinátorů. Jedná se buď o kalcinátory typu „inline“ či kalcinátory s oddělenou kalcinační komorou.

V kalcinátorech je možné spalovat nejen ušlechtilá paliva, ale zejména jsou určeny ke spalování alternativních paliv.

Kalcinátory