Vzduchové třídiče PRESEP VTP

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP VTP se používají v oběhových mechanických mlýnicích s kulovými mlýny nebo v samostatných třídících linkách.

Hlavní charakteristiky vzduchových třídičů PRESEP VTP

 • vysoká účinnost a ostrost třídění
 • Trompova křivka s bypasem méně než 10% a velkou strmostí zaručuje vysoký výkon a účinnost třídění
 • úspora energie mlýnice podle jemnosti třídění až 40%
 • kompaktní konstrukce znamená nižší hmotnost a menší zastavěný prostor
 • nízké náklady na instalaci
 • opotřebitelné součásti účinně chráněny proti otěru lze snadno vyměnit
 • minimální údržba
 • vhodné pro abrazivní materiály
 • tříděný materiál lze účinně sušit a chladit
 • třídění širší palety zrn od 20 do 300 µm
 • nastavení zrnitosti během provozu
 • vylepšené granulometrické složení suroviny
 • příznivé podmínky pro proces pálení