Vzduchové třídiče

Vzduchové třídiče PRESEP VTP

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP VTP se používají v oběhových mechanických mlýnicích s kulovými mlýny nebo v samostatných třídících linkách.

Více informací

Vzduchové třídiče PRESEP LTR

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP LTR se používají v oběhových pneumatických mlýnicích v kombinaci s kulovými mlýny.

Více informací

Kaskádové vzduchové třídiče KVT

Kaskádové vzduchové třídiče KVT se převážně používají v předemílacích okruzích mlýnic vybavených válcovým lisem nebo podobným zařízením.

Více informací