Podavače

Vibrační třídící podavače VTP a podavače VP

Vibrační třídicí podavače VTP a podavače VP jsou určeny k podávání rubaniny do drtičů s možností částečného odtřídění drobné frakce z materiálu během podávání. Podavače VTP a VP lze vybavit frekvenčním měničem umožňujícím plynulou regulaci výkonu. VTP/VP…

Více informací

Vibrační roštnicové podavače PVR

Vibrační roštnicové podavače PVR jsou určeny ke kontinuálnímu podávání rubaniny z primárních násypek do drtičů s částečným odtříděním drobné frakce během podávání. Regulace výkonu se provádí změnou otáček elektromotorů pomocí frekvenčních měničů. Podavače…

Více informací

Žlabové podavače ZP

Žlabové podavače ZP jsou určeny k podávání kusových a zrnitých materiálů. Používají se v úpravnách nerostných surovin k podávání z primárních násypek do hrubotřídičů nebo drtičů. Žlabové podavače tvoří dno vstupních násypek.

Více informací

Článkové podavače CPLP, CPLD, CPLDT

Článkové podavače slouží k rovnoměrnému podávání nebo objemovému dávkování kusových a zrnitých materiálů. Podavače CPLP jsou určeny pro materiály menší zrnitosti - již podrcené. Podavače CPLD a CPLDT jsou používány především pro podávání hrubozrnných…

Více informací