Drcení a mletí uhlí pro výrobu energie v hutním závodě

Hlavní stroje: 2 x kladivový drtič s válci KDV 1131, 6 x vertikální uhelný mlýn přetlakový KTMU 1800, ventilátory, klapky

Vstupní materiál drcení: černé uhlí frakce 0 - 100 mm

Výstupní produkt drcení: frakce 0 - 40 mm, výkon 400 t/hod

Vstupní materiál mletí: černé uhlí frakce 2 - 40 mm, vlhkost do 10%

Výstupní produkt mletí: jemnost 3% R0,09 mm, vlhkost max. 1%, výkon 6 x 13 t/hod


Mlýnice vápence pro uhelnou elektrárnu

Hlavní stroje: 2x vertikální mlýn KTM 2300, 2x dynamický separátor DTIM 2700

Vstupní materiál: vápenec frakce 20 - 50 mm

Výstupní produkt I: výkon 60 t/hod, jemnost 0,045-0,7 mm

Výstupní produkt II: výkon 20 t/hod, jemnost 0-0,045 mm, vlhkost max. 0,5%


Výroba vápencové suspenze pro odsíření pro uhelnou elektrárnu

Provozní soubor drtírna (2 linky):

Hlavní zařízení: vstupní zásobník, podavač PED, pásový dopravník s indikátorem kovů, drtič KMR 1500x1400, pásový dopravník, korečkový elevátor, mezizásobník drceného materiálu

Vstupní materiál: vápenec frakce 40 - 150 mm

Výstupní produkt: výkon 2 x 100 t/hod, frakce 0 - 4 mm

Provozní soubor mlýnice (2 linky):

Hlavní zařízení: pásový vážící podavač, kulový mlýn, nádrž suspenze, čerpadlo suspenze do hydrocyklónů,  expediční nádrž, skladovací nádrž, vrtulové míchače

Vstupní materiál: vápenec frakce 0 - 4 mm  210 m3/h

Výstupní produkt:  výkon 2 x 90 t/hod, jemnost 10% R0,045 mm