Výstavba nové vápenky s jednošachtovými pecemi

Hlavní zařízení: 3 x jednošachtová pec Maerz H4-1D, vertikální mlýn KTM 1800, vibrační třídiče KDT 1640, EDT 1230, EDT 1430; válcové drtiče DVZ 30 a DVZ 50; článkový podavač CPLD 1000x7000, podávací, dopravní, odprašovací a expediční zařízení

Výkon: 3 x 200 t/den

Vstupní materiál: vápenec frakce 20 - 40 mm, 40 - 70 mm

Reaktivita produktu I.: t60= 6 - 10 min, zbytkové CO2 < 2 %

Reaktivita produktu II.: t60= 3 - 5 min, zbytkové CO2 < 2 %

Výstupní produkt - kusové vápno: frakce 0 - 10 mm a 10 - 50 mm

Výstupní produkt - mleté vápno: výkon 30 t/hod, jemnost 3% R 0,09 mm


Pecní linka 

Hlavní zařízení: rotační pec Ø 4 x 50 m, šachtový předehřívač PKZM30, šachtový chladič SCZM

Výkon: měkce pálené vápno 505 t/den, tvrdě pálené vápno 355 t/den

Tepelná spotřeba: měkce pálené vápno 4,5 MJ/kg, tvrdě pálené vápno 5,6 MJ/kg

Zbytkové CO2: měkce pálené vápno 1,94 %, tvrdě pálené vápno < 0,7 % 


Rekonstrukce pecní linky

Hlavní zařízení: rekonstruovaná rotační pec Ø 2,7 x 41 m, nový šachtový chladič SCZM7, nový předkalcinátor PKZM10, nové odprašování pecní linky, nový hořákový systém

Výkon: 270 t/den

Tepelná spotřeba: 5,02 MJ/kg

Zbytkové CO2: 1,33%


Mlýnice a hydratizace vápna

Hlavní zařízení mlýnice: vertikální mlýn KTM 1800, hadicový filtr, procesní radiální ventilátor

Hlavní zařízení hydratizace vápna: rotační lopatkový podavač, šnekový dopravník, lopatkové předmísidlo, hydrátor, lopatkový sušič, korečkový elevátor, hadicový filtr, radiální ventilátor

Vstupní materiál do mlýnice: vápno 0 - 50 mm

Výstupní produkt mlýnice: mleté vápno o jemnosti 3% R0,09 mm, výkon 35 t/hod

Vstupní materiál hydratizace: vápno o jemnosti 3% R0,09 mm

Výstupní produkt z hydratizace: vápenný hydrát o jemnosti 3% R0,09 mm, výkon do 10 t hydrátu/hod


Mlýnice vápna

Hlavní zařízení: 2 x vertikální mlýn KTM 1200 s dynamickým separátorem DTIM 1100, talířový podavač vápna PT 800

Výkon: 2 x 10 t/hod

Vstupní materiál: vápno frakce 0 - 20 mm, vlhkost < 0,5 %

Výstupní produkt: jemnost 1,5% R0,2 mm, 15% R0,08 mm