Výstavba cementárny 3.300 t/den

Příprava suroviny o výkonu 1.200 - 1.400 t/hod

Hlavní zařízení drtírny: článkový podavač 2.200 x 12.150 mm, válečkový třídič š.1.000 mm, odrazový drtič ODN 1214, dopravní a odprašovací zařízení

Hlavní zařízení předhomogenizační skládky: zakladač ZH 34-V 4.450, škrabák SPMV 34/32,5, dopravní zařízení

Vstupní materiál: vápenatý jíl frakce 0 – 500 mm, 1,4 t/m3, do 10%

Výstupní produkt: frakce 0 – 70 mm, 10% do 90 mm

Výroba surovinové moučky o výkonu 300 t/hod

Hlavní zařízení: vertikální mlýn LM 48.4, vysoce účinné cyklony Ø 4,5 m, dopravní a odprašovací zařízení

Vstupní materiál: vápenec, jíl, písek, železitá korekce frakce 0 - 70 mm, 10% do 110 mm

Výstupní produkt: jemnost 12% R 0,09 mm

Pecní linka o výkonu 3300 t/den

Hlavní zařízení: výměník LUCY 5ST 2/650.800, kalcinátor KS, rotační pec Ø 4,6 x 68 m, roštový chladič 76,1 m2

Skladování slinku

Hlavní zařízení: řetězový dopravník KTS 800, silo Ø 28 x 43,5 m, odprašovací zařízení

Výroba cementu o výkonu 220 t/hod

Hlavní zařízení: vertikální mlýn LM 56.3-3C/S, tkaninový Jet filtr pro odloučení produktu 695.000 m3/h, spalovací komora 9.100 kW

Vstupní surovina: slinek, sádrovec, struska

Výstupní produkt : 3.300±3% cm3/g (Blaine), < 0,3% H2O


Rekonstrukce cementárny 1.200 t/den

Nová primární drtírna o výkonu 370 t/hod a předhomogenizační skládka s kapacitou 20.000 t

Hlavní zařízení: odrazovo-kladivový drtič OKD 2000x2000, pásový dopravník, vertikální mlýn KTM 360, kruhová předhomogenizační skládka, zakladač, škrabák

Výstupní produkt: jemnost 5% R25mm

Rekonstrukce mlýnice suroviny 2 x 48 t/hod a homogenizační silo s kapacitou 6.000 t

Hlavní zařízení: původní 2 mlýny Ø 3,1 x 6 m, nové třídiče  LTRR 2000, odtahové ventilátory odprášení, šneková doprava, korečkový elevátor, silo Ø 14 m x 60 m

Nová pecní linka 1.200 t/den

Hlavní zařízení: pětistupňový cyklónový výměník tepla LUCE, rotační pec Ø 3,4 x 46 m na třech podporách, roštový chladič RCH30/0747, odprášení

Palivo: zemní plyn nebo uhlí, případně kombinace

Tepelná spotřeba: 3.070 kJ/kg slinku

Nová mlýnice uhlí 10 t/hod

Hlavní zařízení: vertikální uhelný mlýn, vzduchový třídič, doprava

Výstupní produkt: jemnost 12% R0,09 mm, vlhkost 1%


Pecní linka 3.500 t/den

Hlavní zařízení: výměník LUCY 5ST 2/650.800, kalcinátor KKN - AS, rotační pec ø 4,4 x 64 m, chladič 80,3 m2


Modernizace pecní linky 1.900 t/den

Hlavní zařízení: původní rotační pec, nový kalcinátor SCC, nový chladič KIDS

AF ratio (náhrada ušlechtilých paliv palivy druhotnými) 80%

NOx < 500 mg/Nm3, CO = 500 mg/Nm3

Tepelná spotřeba 3.447 kJ/kg slinku


Instalace chloridového bypassu výměníku

Hlavní zařízení: chladicí komora, potrubí, ventilátory, klapky, kompenzátory, cyklony, konstrukce, plošiny, tepelné izolace


Prodloužení kalcinačního kanálu

Původní stav: Kalcinační kanál v pětistupňovém výměníku pro spalování mazutu. Při spalování pevných odpadů část získané energie nemohla být využita, docházelo k zalepování a ucpávání technologie.

Stav po modifikaci:

  • zvýšená doba zdržení spalin v kalcinátoru o 4 sekundy, celkem 6,2 sekund
  • pomocí zvětšení výšky kalcinátoru o 29,6 m došlo k prodloužení dráhy pro spaliny dvojnásobně, a to na více než 60 m
  • zdokonalení spalovacího procesu a zvýšení tepelné účinnosti celého systému
  • zvýšení kvality produktu, což je způsobené rovnoměrnějším a stabilnějším výpalem slínku


Předemletí surovinové moučky

Hlavní zařízení: horizontální mlýn PREMILL PM 1400

Výkon: 205 t/hod

Vstupní materiál: surovinová moučka frakce 0 - 45 mm, vlhkost < 3,0%

Výstupní produkt: jemnost max. 10% R 5 mm

Předemletí surovinové moučky - VIDEO


Mlýnice surovinové moučky 250 t/hod

Hlavní zařízení: kulový mlýn na kluzných ložiskách Ø 5,2 x 13,5 m

Výstupní produkt: jemnost 0 - 25 mm


Mlýnice cementu

Hlavní zařízení: kulový mlýn Ø 4.0 x 13.75 m

Vstupní materiál: slinek a štěrk

Výkon pro produkt CEM I/42.5 R: 85 t/hod

Výkon pro produkt CEM II/B 32.5 R: 95 t/hod

Výstupní produkt: jemnost 10% R40 a 3500 Blaine


Modernizace mlýnice cementu

Hlavní zařízení: nový troubový dvoukomorový mlýn Ø 4,2 x 14,5 m, třídící okruh s VTP 2900

Výkon pro produkt CEM I. 42,5R: 79 t/hod

Výkon pro produkt CEM II/B-S32,5 R: 97 t/hod


Modernizace mlýnice cementu s převodem na uzavřený okruh

Hlavní zařízení: dynamický třídič VTP 2700

Vstupní materiál: slínek, sádrovec, přísady

Výstupní produkt 1: výkon 100 t/hod, jemnost 3000 cm2/g

Výstupní produkt 2: výkon 60 t/hod, jemnost 4500 cm2/g