Mletí dolomitu 25 t/hod pro výrobce dusíkatých hnojiv

Kompletní dodávka technologie včetně stavební části

Hlavní zařízení: vertikální mlýn KTM 1800, dynamický třídič DTIM 2000, příjmová stanice materiálu, dopravníky, elevátory, vážící podavače, filtry a ventilátory

Vstupní materiál: dolomitový vápenec frakce 0 - 22 mm (max. 60 mm)

Výstupní produkt: jemnost max. 1% R0,250 mm, max. 15% R0,100 mm, min. 70% R0,010 mm

Mletí dolomitu - VIDEO


Rekonstrukce drcení a mletí vápence pro chemický závod

Hlavní zařízení: 2 x odrazový drtič ODJ 1010-4 včetně dopravy a odprašování, 2 x vertikální mlýn KTM 1400

Vstupní materiál drtírny: dolomitový vápenec frakce 0 - 80 mm

Výstupní produkt drtírny: zrnitost 6,38% zbytku na sítě 16 mm, výkon 2 x 76,5 t/hod, el. spotřeba 1,4 kWh/t

Vstupní materiál mlýnice: dolomitový vápenec frakce 0 - 15 mm

Výstupní produkt mlýnice: jemnost 3% R0,200 mm, výkon 2 x 16 t/hod


Dodávka bubnové sušárny pro hnojiva

Vnitřní průměr bubnu: Ø 3 m

Délka bubnu: 16,5 m

Sušený materiál: hnojiva

Sušící výkon: 35 t/hod

Otáčky bubnu: 3,5 min-1


Dodávka bubnové sušárny pro granulát dusíkatých hnojiv

Vnitřní průměr bubnu: Ø 2,6 m

Délka bubnu: 16 m

Sušený materiál: granulát dusíkatých hnojiv

Sušící výkon: 20 t/hod

Otáčky bubnu: 3,5 - 4 min-1


Mlýnice vápence pro chemický závod

Hlavní zařízení: vertikální mlýn KTM 1200, vzduchový třídič DTIM 1200

Vstupní materiál: dolomitický vápenec frakce 0 - 22 mm

Výstupní produkt: jemnost 3% R0,250 mm, výkon 8,5 t/hod