Mlýnice uhlí 5 t/hod pro cementárnu

Hlavní stroje: válcový drtič DVZ 18i, vertikální uhelný mlýn KTMU 1200, klapky regulační, těsnící, protivýbušné ventily

Vstupní materiál: petrolkoks, uhlí frakce 0 - 30 mm, vlhkost 10%

Výstupní produkt: jemnost 2% R0,09 mm, vlhkost max. 1%


Mlýnice petrolkoksu 3 t/hod pro vápenku

Hlavní stroje: vertikální uhelný mlýn KTMU 1200, hadicový filtr, ventilátor sušících plynů, regulační klapky, protivýbušné ventily a klapky

Vstupní materiál: petrolkoks, uhlí frakce 0 - 40 mm, vlhkost <10%

Výstupní produkt: jemnost 5% R0,09 mm, vlhkost max. 1%


Drcení uhlí 3 x 25 t/hod pro hutní podnik

Hlavní stroje: 3 x reverzní kladivový drtič KMRi 800x800 s olejovou vyhřívací jednotkou

Vstupní materiál: černé uhlí frakce 0 - 20 mm

Výstupní produkt: frakce 0 - 10 mm, max. 10 % frakce 10 - 15 mm


Drcení uhlí 4 x 12 t/hod pro teplárnu

Hlavní stroje: 4 x válcový drtič DVR 10

Vstupní materiál: hnědé uhlí frakce 0 - 40 mm

Výstupní produkt: 92%<10 mm, 100%<12 mm


Drcení uhlí 2 x 16 t/hod pro chemický podnik

Hlavní stroje: 2 x kladivový drtič KMRi 0804

Vstupní materiál: hnědé uhlí, černé uhlí frakce 0 - 40 mm

Výstupní produkt: 92% <6 mm, 100%<12 mm