Mletí

Kulové mlýny pneumatické

U pneumatických kulových mlýnů je vynášení materiálu zajištěno proudem vzduchu. Materiál je dále unášen do dynamického třídiče, který společně s mlýnem tvoří pneumatickou kulovou mlýnici. Vzhledem k vysokému průtoku procesního vzduchu jsou tyto mlýnice…

Více informací

Vertikální mlýny KTMU

Vertikální mlýny KTMU se používají pro mletí uhlí, petrolkoksu, antracitu a ostatních výbušných paliv. Zařízení odpovídá bezpečnostním a provozním požadavkům, tzn. okamžité uvolnění přetlaku způsobeného explozí materiálu. Mlýn uvolní explodovaný materiál…

Více informací