Třídění a doprava

Vzduchové třídiče PRESEP VTP

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP VTP se používají v oběhových mechanických mlýnicích s kulovými mlýny nebo v samostatných třídících linkách.

Více informací

Vzduchové třídiče PRESEP LTR

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP LTR se používají v oběhových pneumatických mlýnicích v kombinaci s kulovými mlýny.

Více informací

Kaskádové vzduchové třídiče KVT

Kaskádové vzduchové třídiče KVT se převážně používají v předemílacích okruzích mlýnic vybavených válcovým lisem nebo podobným zařízením.

Více informací

Článkové podavače CPLP, CPLD, CPLDT

Článkové podavače slouží k rovnoměrnému podávání nebo objemovému dávkování kusových a zrnitých materiálů. Podavače CPLP jsou určeny pro materiály menší zrnitosti - již podrcené. Podavače CPLD a CPLDT jsou používány především pro podávání hrubozrnných…

Více informací

Speciální zařízení

Ke speciálnímu zařízení patří další typy podavačů, doplňkové a ostatní zařízení, kompletující technologické linky pro zpracování nerostných surovin, a to s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům zákazníků a projektu.

Více informací