Třídění a doprava

Třídiče s kruhovým kmitavým pohybem KDT

Vibrační třídiče KDT s kruhovými tvary kmitů se používají na technologické a finální třídění zrnitých nelepivých materiálů, a to v suchých i mokrých technologiích s horší tvarovou charakteristikou zrn. Třídicí plochy mohou být ocelové a PU s postranním…

Více informací

Třídiče s eliptickým kmitavým pohybem EDT

Vibrační třídiče EDT jsou třídiče s jedním nebo více pohony, s eliptickým tvarem kmitů. Mohou být provozovány ve vodorovné poloze. Třídiče EDT se používají na technologické a finální třídění zrnitých nelepivých materiálů pro suché i mokré technologie.…

Více informací

Rezonanční třídiče RT

Rezonanční třídiče RT jsou třídiče vodorovné pracující na rezonančním principu kmitání dvou oscilujících rámů spojených pružinami. RT se používají na technologické a finální třídění zrnitých nelepivých materiálů pro suché i mokré technologie. Třídicí…

Více informací

Vzduchové třídiče PRESEP VTP

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP VTP se používají v oběhových mechanických mlýnicích s kulovými mlýny nebo v samostatných třídících linkách.

Více informací

Vzduchové třídiče PRESEP LTR

Dynamické vzduchové třídiče PRESEP LTR se používají v oběhových pneumatických mlýnicích v kombinaci s kulovými mlýny.

Více informací

Kaskádové vzduchové třídiče KVT

Kaskádové vzduchové třídiče KVT se převážně používají v předemílacích okruzích mlýnic vybavených válcovým lisem nebo podobným zařízením.

Více informací

Vibrační roštnicové podavače PVR

Vibrační roštnicové podavače PVR jsou určeny ke kontinuálnímu podávání rubaniny z primárních násypek do drtičů s částečným odtříděním drobné frakce během podávání. Regulace výkonu se provádí změnou otáček elektromotorů pomocí frekvenčních měničů. Podavače…

Více informací

Speciální zařízení

Ke speciálnímu zařízení patří další typy podavačů, doplňkové a ostatní zařízení, kompletující technologické linky pro zpracování nerostných surovin, a to s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům zákazníků a projektu.

Více informací