Výpal

Kalcinátory

Pro předkalcinaci surovinové moučky je využíváno několik typů kalcinátorů. Jedná se buď o kalcinátory typu „inline“ či kalcinátory s oddělenou kalcinační komorou.

Více informací

Výměníky

Dodáváme výměníky různých typů jako šachtové, šachto-cyklonové a cyklonové, a to různých velikostí a provedení.

Více informací

Rotační pece

Tradice rotačních pecí sahá do roku 1951. Od této doby bylo dodáno naší společnostní více než 200 rotačních pecí do Ameriky, Evropy, Asie a Afriky pro různá průmyslová odvětví – výroby cementu, vápna, magnezitu, keramzitu, zpracování železné rudy, v papírenském…

Více informací

Roštové chladiče

Pro chlazení cementářského slínku jsou pecní linky vybaveny „pendulum“ roštovým chladičem s „KIDS“ stacionárním vstupem a roštem s hydraulickým pohonem. Zchlazený slínek je následně drcen prostřednictvím válcového drtiče nainstalovaného na konci roštové…

Více informací

Bubnové sušiče

Bubnové sušiče slouží k sušení zrnitých, nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů, jako je například vápenec, rudy, písek, struska a hlína. Bubnové sušiče se uplatňují v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Více informací