Výpal

Předehřívače

Předehřívač je šachtový výměník tepla určený k předehřevu a částečné kalcinaci suroviny před jejím výpalem v rotační peci.

Více informací

Rotační pece

Tradice rotačních pecí sahá do roku 1951. Od této doby bylo dodáno naší společnostní více než 200 rotačních pecí do Ameriky, Evropy, Asie a Afriky pro různá průmyslová odvětví – výroby cementu, vápna, magnezitu, keramzitu, zpracování železné rudy, v papírenském…

Více informací

Šachtové chladiče

Šachtový chladič nové generace efektivně využívá chladící vzduch k účinné rekuperaci tepla mezi chlazeným materiálem a chladícím vzduchem, který je dále využíván jako spalovací vzduch v rotační peci.

Více informací

Bubnové sušiče

Bubnové sušiče slouží k sušení zrnitých, nelepivých, nehořlavých a nevýbušných materiálů, jako je například vápenec, rudy, písek, struska a hlína. Bubnové sušiče se uplatňují v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Více informací